Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Uchwała o utworzeniu PCPR
•  uchwała nr V/11/99
  Akty prawne
•  Treść
  Regulamin organizacyjny
•  Tresć
  Statut PCPR w Kole
•  Treść
  Działy
•  O PCPR
  Formy pomocy
•  Domy pomocy społecznej
•  Rodziny zastępcze
•  Pogotowie rodzinne
  Organizacje pozarządowe
•  Treść
  Ogłoszenia PCPR
•  Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
•  Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem
•  Projekt "Dogonić marzenia"
•  KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020
•  Promocja rodzicielstwa zastępczego
•  Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o otwartym naborze partnera
•  Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera
•  Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych
•  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017r.
•  Aktywny samorząd w 2017r.
•  Środki PFRON w 2017r.
•  Program WRMR III w 2018 roku
•  Aktywny samorząd w 2018r.
•  Stypendium Stowarzyszenia SPES
•  Program WRMR III w 2019 roku
•  Projekt "GraduatON"
  Druki wniosków
•  Druk-zaopatrzenie ortopedyczne
•  Druk-turnus rehabilitacyjny
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar B (Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar D ( Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk-sprzęt rehabilitacyjny
•  Druk - bariery architektoniczne
•  Bariery w komunikowaniu się, techniczne-druk wniosku
•  Wnioski na komisję ds. Orzekania o niepełnosprawności
•  Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Archiwum
•  Archiwum
•  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  Informacja o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  "Dotacja-szansą dla mnie! - II edycja"
•  Program "Aktywny samorząd" w 2014r.
•  Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II w 2014 roku
•  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego 02.07.2014r.
•  "Aktywny samorząd" w 2015r.
•  Aktywny samorząd w 2016r.
•  Zapytanie ofertowe- Poradnictwo socjalne w ramach projektu "Z Troską..."
  Dostęp do informacji publicznej
•  Informacja
  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Ogłoszenie o zamówieniu na "Organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. "Z TROSKĄ..."
•  Informacja dla Uczestników projektu
  Ochrona danych osobowych
•  Obowiązek informacyjny PCPR
Pomoc
Statystyki

258266
od 01 kwietnia 2005
Uchwała o utworzeniu PCPR » uchwała nr V/11/99 Wersja do druku

uchwała nr V/11/99

Uchwała nr V/11/99

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 18 stycznia 1999 r.

 

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt.8 litera i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz art. 2a pkt 7 i art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r.  Nr 64, poz. 414 z późn. zmianami).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Tworzy się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole jako jednostkę organizacyjną powiatu wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Kole.

 

 

§ 2

 

Prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy do dyrektora powoływanego i odwoływanego przez starostę.

§ 3

 

Wyposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w majątek określi odrębna uchwała.

 

§ 4

 

Organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Staroście Powiatu.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu


Informację wytworzył: Monika Ciesielska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Monika Ciesielska, Data wprowadzenia: 2005-05-16 13:15:47, Zatwierdził do publikacji: Monika Ciesielska, Data publikacji 2005-05-19 14:04:36, Ostatnia zmiana: 2013-06-26 10:38:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4826