Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Uchwała o utworzeniu PCPR
•  uchwała nr V/11/99
  Akty prawne
•  Treść
  Regulamin organizacyjny
•  Tresć
  Statut PCPR w Kole
•  Treść
  Działy
•  O PCPR
  Formy pomocy
•  Domy pomocy społecznej
•  Rodziny zastępcze
•  Pogotowie rodzinne
  Organizacje pozarządowe
•  Treść
  Ogłoszenia PCPR
•  Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
•  Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem
•  Projekt "Dogonić marzenia"
•  KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU KOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020
•  Promocja rodzicielstwa zastępczego
•  Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o otwartym naborze partnera
•  Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera
•  Dodatek wychowawczy na dzieci w rodzinach zastępczych
•  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2017r.
•  Aktywny samorząd w 2017r.
•  Środki PFRON w 2017r.
•  Program WRMR III w 2018 roku
•  Aktywny samorząd w 2018r.
•  Stypendium Stowarzyszenia SPES
•  Program WRMR III w 2019 roku
•  Projekt "GraduatON"
  Druki wniosków
•  Druk-zaopatrzenie ortopedyczne
•  Druk-turnus rehabilitacyjny
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar B (Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk wniosku - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami" Obszar D ( Wnioski można składać do dn. 30.06.2009r.)
•  Druk-sprzęt rehabilitacyjny
•  Druk - bariery architektoniczne
•  Bariery w komunikowaniu się, techniczne-druk wniosku
•  Wnioski na komisję ds. Orzekania o niepełnosprawności
•  Wniosek o wydanie karty parkingowej
  Archiwum
•  Archiwum
•  Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  Informacja o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego "Dogonić marzenia"
•  "Dotacja-szansą dla mnie! - II edycja"
•  Program "Aktywny samorząd" w 2014r.
•  Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II w 2014 roku
•  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego 02.07.2014r.
•  "Aktywny samorząd" w 2015r.
•  Aktywny samorząd w 2016r.
•  Zapytanie ofertowe- Poradnictwo socjalne w ramach projektu "Z Troską..."
  Dostęp do informacji publicznej
•  Informacja
  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Projekt "Z TROSKĄ..."
•  Ogłoszenie o zamówieniu na "Organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. "Z TROSKĄ..."
•  Informacja dla Uczestników projektu
  Ochrona danych osobowych
•  Obowiązek informacyjny PCPR
Pomoc
Statystyki

258285
od 01 kwietnia 2005
Formy pomocy » Pogotowie rodzinne Wersja do druku

pogotowie rodzinne

Pogotowie rodzinne

      Na terenie powiatu kolskiego powołane zostały dwa pogotowia rodzinne: 

- z dniem 2 września 2002 roku w miejscowości Młynek 40, gmina Osiek Mały,
      - z dniem 14 marca 2007 roku w miejscowości Baranowiec, gmina Dąbie,

  • pogotowie rodzinne tworzone jest na podstawie zawartej ze starostą umowy powierzenia dziecka, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu i przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • osoby zamierzające utworzyć pogotowie rodzinne muszą odbyć specjalistyczne szkolenie oraz uzyskać od podmiotu, który szkolenie prowadzi zaświadczenie kwalifikacyjne, a także winni uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania,
  • do pogotowia trafiać mogą dzieci na podstawie orzeczenia sądu, a także doprowadzone przez policję bez zgody rodziców,
  • pogotowie rodzinne ma obowiązek przyjąć dziecko doprowadzone przez policję w sytuacji, gdy nie ukończyło ono 10 roku życia, a zagrożone jest jego dobro, w szczególności życie i zdrowie, zostało porzucone lub nie można ustalić tożsamości rodziców lub miejsca ich pobytu,
  • w pogotowiu umieszczane są dzieci na pobyt czasowy, nie dłużej niż na rok, z możliwością przedłużenia tego okresu o 3 miesiące,
  • w pogotowiu rodzinnym umieszcza się nie więcej niż troje dzieci. W przypadku rodzeństwa dopuszcza się umieszczenie większej liczby dzieci.

 

Pogotowie rodzinne z założenia nastawione jest na sprawowanie pieczy tymczasowej. Jej celem jest przywrócenie dziecka jego rodzicom (a dziecku jego rodziców), a jeżeli to byłoby niemożliwe, umieszczenie go w rodzinie zastępczej nastawionej na sprawowanie pieczy długotrwałej lub w rodzinie adopcyjnej.

 


Informację wytworzył: Agata Bagińska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agata Bagińska, Data wprowadzenia: 2005-05-19 10:14:20, Zatwierdził do publikacji: Agata Bagińska, Data publikacji 2005-05-19 14:03:35, Ostatnia zmiana: 2011-02-09 11:13:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 7102